La Federació Catalana de Càmpings és una organització sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats en l’àmbit territorial català, coincident amb la totalitat del territori que defineix Catalunya com a comunitat autònoma de l´Estat Espanyol i governat per la Generalitat de Catalunya.

Càmpings a Catalunya
FCC en xifres
Objectius de la FCC
Membres de la FCC

Actualment la FCC està constituïda per les associacions de càmpings de Girona, Costa Daurada i Terres de l’Ebre, Lleida i Muntanya i del Pirineu Català. El seu actual president és el Sr. Miquel Gotanegra i Portell des de l’any 2014, president també de l’Associació de Càmpings de Girona. El vicepresident actual és el Sr. Joan Antón Jiménez, president de l’Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre.

Últimes Notícies

25 novembre 2021, FCC

Els càmpings de 4 estrelles no entren en una nova categoria IEET

Finalment els podem confirmar que NO hi haurà un canvi […]

25 novembre 2021, FCC

FCC i ABM Consulting col·laboren per determinar riscos dins els càmpings.

El risc d’inundabilitat ha tornat a l’ordre del dia en […]

23 juny 2021, FCC

la 1a App de Profesionals del Càmping ja es troba disponible

La 1a App de Profesionals del Càmping ja es troba disponible a […]