Reconeixment Banc Sabadell per la Federació durant els Premis Pimes 2021 de PIMEC

15 desembre 2021, FCC

Aquest reconeixement de PIMEC i el Banc Sabadell vol posar en valor les organitzacions empresarials que han estat al costat de les empreses dels diferents sectors que han hagut de tancar total o parcialment a causa de les
restriccions contra la Covid.
Aquest distintiu vol reconèixer el paper de les organitzacions i la importància de l’associacionisme. També la capacitat de resiliència de les pimes i els autònoms, que s’han adaptat als requeriments de la pandèmia i les exigències del mercat de treball en un context de crisi, en el qual la persistència i l’esforç han estat clau a l’hora de donar continuïtat a l’activitat empresarial.

FCC
Organització sense ànim de lucre
Tenim personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar per al compliment de les nostres finalitats en l’àmbit territorial català, coincident amb la totalitat del territori que defineix Catalunya com a comunitat autònoma de l´Estat Espanyol i governat per la Generalitat de Catalunya.

Últimes Notícies

16 desembre 2021, FCC

Els càmpings de Barcelona s’integren a la Federació, que donarà veu a tot el sector català

La Federació Catalana de Càmpings aconsegueix enfortir-se encara més i […]

15 desembre 2021, FCC

Reconeixment Banc Sabadell per la Federació durant els Premis Pimes 2021 de PIMEC

Aquest reconeixement de PIMEC i el Banc Sabadell vol posar […]

25 novembre 2021, FCC

Els càmpings de 4 estrelles no entren en una nova categoria IEET

Finalment els podem confirmar que NO hi haurà un canvi […]