Objectius de la FCC

  • Defensar els interessos dels empresaris de càmpings de Catalunya a tots els nivells.
  • Ser el interlocutor del sector davant les administracions i la opinió pública.
  • Difondre i millorar la imatge del càmping a tots els nivells.
  • Assessorar els associats en tots els aspectes de la gestió empresarial.
  • Vetllar per la presència dels càmpings en els organismes i entitats del sector turístic i empresarial.
Càmpings a Catalunya
FCC en xifres