La gran capacitat d’adaptació del càmping català en temps de pandèmia

15 març 2022, FCC

El càmping català ha representat un 31% del sector turístic a Catalunya durant el 2020 i 2021

Segons dades de CaixaBank, el pes relatiu del sector del càmping a Catalunya en el conjunt del sector turístic ha arribat al 31% durant el 2020 i el 2021 i s’ha incrementat un 10% respecte al 2019. Les dades de CaixaBank també indiquen que durant el 2020 l’ocupació del sector de càmpings a Catalunya ha estat del 35,4%, un 3,8% superior a la mitjana de l’Estat espanyol.

Aquests indicadors demostren que els càmpings catalans són un sector amb una gran potència i referent a nivell nacional i internacional. La capacitat d’adaptació d’establiments del nostre sector, juntament amb els nous hàbits dels turistes arran de la pandèmia que prefereixen allotjar-se en espais oberts a l’aire lliure, ha causat que un sector que tradicionalment ha estat en mans d’empreses familiars del territori, hagi despertat l’interès dels fons d’inversió estrangers.

Aquest important lideratge del sector i la continuïtat de les empreses familiars es troba en series dificultats si l’administració continua posant entrebancs i no elimina els obstacles que impedeixen als càmpings avançar i dur a terme les reformes necessàries per a continuar sent competitius.

FCC
Organització sense ànim de lucre
Tenim personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar per al compliment de les nostres finalitats en l’àmbit territorial català, coincident amb la totalitat del territori que defineix Catalunya com a comunitat autònoma de l´Estat Espanyol i governat per la Generalitat de Catalunya.

Últimes Notícies

26 abril 2022, FCC

Una postpandèmia més a prop de la prepandèmia

Els càmpings catalans tornen a veure la llum després d’una […]

31 març 2022, FCC

Previsions per al 2022: Bon any per a la demanda, malgrat l’empitjorament de les perspectives

Tot i les incerteses causades per la invasió russa a […]

15 març 2022, FCC

La gran capacitat d’adaptació del càmping català en temps de pandèmia

El càmping català ha representat un 31% del sector turístic […]