FCC i ABM Consulting col·laboren per determinar riscos dins els càmpings.

25 novembre 2021, FCC

El risc d’inundabilitat ha tornat a l’ordre del dia en el sector càmping amb l’exposició publica del tercer cicle de planificació del Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i la recent publicada instrucció de la Direcció General de Protecció Civil sobre l’elaboració d’informes d’avaluació tècnica en Càmpings en zones inundables. Per una correcte avaluació del impacte d’aquestes 2 normatives s’ha establert una col·laboració entre la Federació Catalana de Càmpings i la consultoria ABM Consulting. Des del sector som els principals interessats en gestionar el risc d’inundabilitat i per tant hem volgut estudiar cas a cas com afecten aquestes noves reglamentacions imposades per l’administració catalana. L’enginyeria experta en gestió d’aigües, ABM Consulting, ha elaborat un mapa interactiu per poder visualitzar cada càmping en detall i determinar el grau d’afectació. A més s’ha redactat un informe global amb les estadístiques d’afectats per poder mesurar l’abast de l’afectació a nivell català i a nivell provincial. Aquesta feina meticulosa, detallada i molt elaborada s’ha realitzat de manera desinteressada des de la consultoria, conscient de la preocupació del nostre sector per poder solucionar els entrebancs administratius que impedeixen accions de prevenció del risc d’inundabilitat. Des de la FCC s’agraeix la voluntat de ABM Consulting per col·laborar amb el nostre sector en temes tant transcendents.

Bienvenidos - ABM Consulting
https://www.abm.cat/
FCC
Organització sense ànim de lucre
Tenim personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar per al compliment de les nostres finalitats en l’àmbit territorial català, coincident amb la totalitat del territori que defineix Catalunya com a comunitat autònoma de l´Estat Espanyol i governat per la Generalitat de Catalunya.

Últimes Notícies

16 desembre 2021, FCC

Els càmpings de Barcelona s’integren a la Federació, que donarà veu a tot el sector català

La Federació Catalana de Càmpings aconsegueix enfortir-se encara més i […]

15 desembre 2021, FCC

Reconeixment Banc Sabadell per la Federació durant els Premis Pimes 2021 de PIMEC

Aquest reconeixement de PIMEC i el Banc Sabadell vol posar […]

25 novembre 2021, FCC

Els càmpings de 4 estrelles no entren en una nova categoria IEET

Finalment els podem confirmar que NO hi haurà un canvi […]